اسامی برندگان مسابقه كتابخوانی عمومی(از كتاب كاربردهای نماز) سال 1389 ستاد اقامه نماز مازندران

1389-10-7

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش-ش

ت-ت

شهرستان

1

علی عباس نیا

یعقوب

2091120677

1347

ساری

2

معصومه شیرخانی

ابراهیم

26

1343

ساری

3

امیر رضا تاج الدین

عبدالرحیم

 

 

ساری

4

مسلم نوری

طالب

218683588

1347

ساری

5

قاسم راستگو

اسماعیل

2091912573

1346

ساری

6

مجتبی آگوشی

محمد علی

 

1358

ساری

7

زهرا شیرزادی

عیسی

6084

1348

ساری

8

محمد رضا اسدی خلیلی

محمد علی

12

1356

ساری

9

خدیجه محسنی

فضل ا...

25898

1356

ساری

10

مهدی آوار

طهماسب

2863

1361

ساری

11

حسین حبیبی

علی

1501

1347

ساری

12

سیده شهربانو علوی

سید تقی

9

1349

ساری

13

صغری امانی مله

امان ا...

889

1347

ساری

14

فرامرز تنكابنی

حسین

234

1356

ساری

15

مجتبی عباسی

محمد

571

1358

ساری

16

زهرا برزو

حسنعلی

734

1350

ساری

17

علی حامدی

رسول

45

1348

ساری

18

رمضان جعفری گلوردی

علی مراد

2609

1344

ساری

19

حمیده صالحی زاده

محمد علی

1034

1354

ساری

20

سید اسماعیل حسینی

سید مهدی

530

1354

ساری

21

حسین علی نهاوندی

خلیل

331

1351

ساری

22

محمد قربانی

محمد جواد

2080693700

1375

ساری

23

حیدر رحیمی

صفر علی

275

1353

ساری

24

حسن محمود جانلو

یعقوبعلی

239

1341

ساری

25

جعفر ابراهیمی

حنیفه

1

1347

ساری

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش-ش

ت-ت

شهرستان

26

مرتضی قنادها

اسماعیل

4020

1340

ساری

27

علی مشهدیان

اسماعیل

1226

1364

قائمشهر

28

عطیه علاءالدینی شورمستی

جلال الدین

1188

1364

قائمشهر

29

علی اصغر مظلومی

عزیزا...

3

1363

قائمشهر

30

ناصر خلیلی

حبیب ا...

162

1349

قائمشهر

31

صالح علی نژاد

فرضعلی

334

1363

قائمشهر

32

حسین بابایی

علی

344

1355

قائمشهر

33

نصیر حاجیان برنجستانی

محمد نبی

292

1345

قائمشهر

34

سیف ا... طالبی

نعمت ا...

10

1350

قائمشهر

35

قدرت ا... اخلاقی

اخلاقی

477

1343

قائمشهر

36

سید رحمان هاشمی

سید حسین

49

1354

قائمشهر

37

شراره ملایی

نادر

 

1374

نوشهر

38

ماهرخ مشایخی فر

اباذر

4172

1349

نوشهر

39

عبد الرضا كثیری

ید ا...

634

1356

نوشهر

40

فاطمه یعقوبی

میر احمد

177

1351

نوشهر

41

سید نبی سید پور

سید علی

 

 

نوشهر

42

مریم كلانتری مقدم

منوچهر

4839380708

1344

نوشهر

43

سلیمان هاشمی شوكی

قنبر علی

204

1356

نوشهر

44

مهدی ترك

احمد

487

1351

نوشهر

45

حسین بیژنی

محمد

893

1352

نوشهر

46

مهدی ابوحسینی درزی

محمد رضا

124

1356

بابل

47

عسكری صادقپور

ابوالقاسم

936

1343

بابل

48

سیده زهرا موسوی

سید حسن

785

1350

بابل

49

رضا آرائی

رمضانعلی

8

1342

بابل

50

عباس خیری خلیل

محمد

264

1354

بابل

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش-ش

ت-ت

شهرستان

51

مهرداد نقی زاده بائی

علیرضا

2050610920

1373

بابل

52

رقیه حوریان

حسن

107

2063228981

 

بابل

53

الهام دلیلی

اكرم

2983

1365

تنكابن

54

هاله احمد نژاد

سبحان

1

1361

تنكابن

 

55

مرضیه غلامی

احمد

322

1349

تنكابن

 

56

داریوش قنبری

عیسی

634

1345

تنكابن

57

محرمعلی قربان پسندی

عبد ا..

317

1339

تنكابن

58

مرضیه قربانی فهیم

خلیل

1

1364

تنكابن

59

سیده شهربانو میر نژاد

سید ابراهیم

701

1352

بهشهر

60

نرجس سهرابی قره تپه

حسن

405

 

بهشهر

61

علیرضا ریزپی

ابراهیم

5

1359

بهشهر

62

صابر صابری تروجنی

یحیی

1986

1353

بهشهر

63

سید حسن موسوی

سید حسین

987

1353

بهشهر

64

علی اصغر ابراهیم نژاد

محمدرضا

1065

1353

محمود آباد

65

رقیه آهنگر

سیف ا....

 

1351

محمود آباد

66

مصطفی شاهكلایی

قنبر

22

1364

محمود آباد

67

حسن قنبری علمداری

عسكری

353

1358

محمود آباد

68

عالمه آقاجانی

علیرضا

2270061713

1372

رامسر

69

مهدیه مین باشی

داود

2270083776

1373

رامسر

70

زهره شیرود بزرگی

 

1051

1338

رامسر

71

الهام عباسپور

یزدان

501

1362

رامسر

72

محمد اسماعیلی

اصغر

6057

1356

چالوس

73

علی اصغر تقوی

كیومرث

8

1349

چالوس

74

سیده فریبا موسوی

علاءالدین

 

1373

چالوس

75

ندا مهدوی غروی

محمد مهدی

1822

1358

آمل

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

ش-ش

ت-ت

شهرستان

76

میر اسد ا... حاجی اسدی

سید محمد

1166

1340

آمل

77

كاظم پور صادق

گل سد

224

1356

آمل

78

سید احمد میر رمضانی

سید حسن

4169

1349

بابلسر

79

سید عطیه ضیاء تبار

سید محمد

2845

1365

بابلسر

80

شكرا...مهدی نژاد

رضا علی

1021

1349

بابلسر

81

معصومه علایی

قاسمعلی

2390

1366

نكاء

82

حسین قلی اصغرپور

اصغرپور

490

1341

نكاء

83

فاطمه نجف پور

محمد

6379

1357

نكاء

84

سید عباس میری چهار طاق بنی

سید رضا

1

1352

جویبار

85

ا... قلی قربان نژاد محلی

جعفر

672

1336

جویبار

86

لیلا مجریان

قاسمعلی

2425

1353

گلوگاه

87

ابراهیم رضایی سراجی

رجبعلی

682

1344

گلوگاه

88

حسین امیری

شكرا...

179

1338

سوادكوه

89

پروانه حسین پور

علی

2643

1356

سوادكوه

90

رقیه نبی زاده

عبد ا...

3757

1348

نور

91

محمد حسن پور

حسن

846

1337

رشت


[چاپ صفحه]